NOEL BABA ÖREN YERİ

Screen Shot 2014-08-30 at 19.34.38

Myra–Demre Aziz Nikolaus Kilisesi’nin, Likya Hakimiyeti döneminden kalma bir Apollon Mabedi üzerine inşa edildiği varsayılmaktadır.

Yapı, yüzyıllar içinde yaşanan sel felaketleri ve M.S 529 yılındaki deprem ile büyük hasar gördü. Bu deprem sonrasında Myra toprakla örtüldü. Kilise de alüvyon dolguyla görünmez oldu.

Kilise’nin 1.Yapı Dönemi, 6.yüzyıla tarihlendirilmektedir. Yaşanan büyük deprem sonrasında kentin yeniden kurulması sırasında kilise yeniden inşa edildi.

Ve 6. yüzyılda I. Justinyan, dönemin en önemli altın ve gümüş işlemeli kilise eşyalarını Aziz Nikolaus Kilisesi’ne adak olarak verdi. Kilise, 6. yüzyıldan itibaren Akdeniz’de dini amaçlı ziyaretlerin yapıldığı önemli bir ziyaret merkezi haline geldi.

Bölge 9.yüzyılın başlarında Harun El Reşit’in orduları tarafından işgali edildi ve bu işgal sırada kilise de hasar gördü. Hasar sonrası yapı 9.yüzyılda kubbeli bazilika formunda yeniden inşa edilirken sonraki yıllarda Myra’ya Kuzey Afrika’dan 1034 yılında deniz yolu ile istila amaçlı gelen Ziridler yapıda yeniden hasar oluşturdu.

Aziz Nikolaus’un 1087 yılında mezarı talan edilerek kemikleri Bari’ye kaçırıldı.
11.-12.yy’da kilise’nin kuzey ve güney bölümlerine ek yapılar inşa edildi.

Bölge de 1195 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında yapının büyük bölümü yaklaşık yedi metre alüvyon dolgu ile kaplandı.

Rus Çarı I. Nikola’nın 1853 yılında maddi yardımlarıyla kilisenin tavan kısmı ortaya çıkarıldı. 19. yüzyıl sonlarında Rus Arkeoloji Enstitüsü’nün çalışmaları ile kilisenin çatı örtüsü ve galeri katı yenilendi.
Antalya Arkeoloji Müzesi tarafından 1963-64 yıllarında doğu ve güney bölümler toprak dolgudan temizlendi.

Kültür Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi’nce 1989 yılında başlatılan kazı çalışmaları Prof. Dr. Yıldız ÖTÜKEN tarafından yürütülmüştür… Bugün için Noel Baba Müzesi olarak ziyaretçilere açıktır.

Screen Shot 2014-08-30 at 19.35.06 Screen Shot 2014-08-30 at 19.34.57

Screen Shot 2014-08-30 at 19.35.14